Konkurs dla organizacji pozarządowych
Dodane przez Admin dnia 06.03.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy w zakresie:

ZADANIE 1 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Priorytet: Prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, organizacja turniejów i innych wydarzeń sportowych o zasięgu gminnym, udział w rozgrywkach sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim.

ZADANIE 2 Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych:
Priorytety: - organizacja spotkań integracyjnych, w tym międzypokoleniowych wpisujących się w obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, - organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, rowerowych, obozów.

ZADANIE 3 Działania promujące zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
Priorytet: Zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym.

czytaj w BIP