OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dodane przez Admin dnia 08.12.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Żłobka „Stokrotka” w Starej Kiszewie ogłasza nabór na stanowisko

opiekuna w żłobku (1 etat)


Rozszerzona zawartość newsa

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

  1. Pielęgniarki
  2. Położnej
  3. Opiekunki dziecięcej
  4. Nauczyciela wychowania przedszkolnego
  5. Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  6. Pedagoga opiekuńczo – wychowawczego

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

-co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

-przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku.

WYMIAR CZASU PRACY – pełen etat

FORMA ZATRUDNIENIA – umowa na czas określony (na czas zastępstwa) 

MIEJSCE PRACY – Żłobek „Stokrotka”, ul. Kościerska 41, 83-430 Stara Kiszewa

TELEFON KONTAKTOWY – 56 308 03 07

E-MAIL – zlobek@starakiszewa.pl

Zgłoszenia kandydaci powinni składać do Dyrektora Żłobka „Stokrotka”

w terminie do 15 grudnia 2017r.