Ogłoszenie
Dodane przez Admin dnia 08.12.2017

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016, poz. 1579 za zmianami)

Wójt Gminy Stara Kiszewa

Informuje że w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości
Rozszerzona zawartość newsa
na dzierżawę nieruchomości części działki nr 441/16 o powierzchni 10m², na której posadowiony jest kiosk handlowy położonej w miejscowości Stara Kiszewa z dotychczasowym dzierżawcą.