OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 R. Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
Dodane przez Admin dnia 05.12.2017

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 R. Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

WÓJT GMINY STARA KISZEWA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji poniższych zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:


Rozszerzona zawartość newsa
Pobierz szczegóły konkursu