OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
Dodane przez Admin dnia 10.08.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARA KISZEWA

o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Szkolenie młodzieży w piłce nożnej – udział w rozgrywkach wojewódzkich”


Rozszerzona zawartość newsa
W dniu 9 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie WIERZYCA złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Szkolenie młodzieży w piłce nożnej – udział w rozgrywkach wojewódzkich”. Ofertę złożono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia WIERZYCA w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Kiszewa, na stronie internetowej Gminy Stara Kiszewa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 sierpnia 2017 r. w formie pisemnej składając je w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) lub przesyłając na adres poczty elektronicznej Sekretarza Gminy: andrzej.hinc@starakiszewa.pl.

Wójt Gminy /-/ Marian Pick

POBIERZ