Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy
Dodane przez Admin dnia 27.07.2017

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy

Zapraszam na XXX sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 1 sierpnia 2017 r. ( wtorek) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.
Rozszerzona zawartość newsa
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji.
  4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Stara Kiszewa
Maria Moritz