Rozstrzygnięcie konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych
Dodane przez Admin dnia 31.03.2017

Informacja Wójta Gminy Stara Kiszewa 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wójt Gminy Stara Kiszewa
w dniu 30 marca 2017 roku postanowił przyznać dotację organizacjom pozarządowym na realizację następujących zadań publicznych w 2017 roku:


Rozszerzona zawartość newsa

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych

Zadanie 1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

3

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej

14.000

6

Stowarzyszenie Wierzyca

14.000

 

Zadanie 2. Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych:  

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

1

Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich Zamek Kiszewski

1.400

2

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej

3.050

4

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej

3.050

 

Zadanie 3. Działania promujące zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież:

 Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota /zł/

5

Kiszewskie Stowarzyszenie Muzyki, Rekreacji i Sportu

2.700

 

 

Stara Kiszewa, dnia 30 marca 2017 r.