Ogłoszenie
Dodane przez Admin dnia 24.03.2017

Ogłoszenie


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016, poz. 1579 za zmianami) Wójt Gminy Stara Kiszewa Informuje:

że w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości:Rozszerzona zawartość newsa

- przeznaczonej do oddania w najem Poczcie Polskiej S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, lokalu użytkowego położonego w Starej Kiszewie przy ul. Ogrodowej 1, stanowiącego część budynku Urzędu Gminy posiadającego osobne wejście o powierzchni 96,80m², na działce nr 375/1, zapisanej w księdze wieczystej GD1E/00002349/3 na okres 3 lat;

-na dzierżawę cz. działki nr 535 o łącznej powierzchni 0,5ha na okres do 3 lat położonej w obrębie geodezyjnym Stara Kiszewa;

 -na dzierżawę cz. działki nr 535 o łącznej powierzchni 1,0ha na okres do 3 lat położonej w obrębie geodezyjnym Stara Kiszewa;

-na dzierżawę cz. działki nr 232 o łącznej powierzchni 1,89ha na okres 3 lat położonej w obrębie geodezyjnym Zamek Kiszewski.

 

 

Wójt

Gminy Stara Kiszewa

Marian Pick