Nowoczesna edukacja szansą na lepszy start
Dodane przez Admin dnia 15.03.2017

Nowoczesna edukacja szansą na lepszy start

Dnia 15.11.2016r. Gmina Stara Kiszewa podpisała umowę o dofinansowanie Projektu ,,Nowoczesna edukacja szansą na lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Stara Kiszewa, a mianowicie uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie, Zespołu Szkół w Starych Polaszkach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Górze.


Rozszerzona zawartość newsa

Całkowita wartość projektu wynosi 1.956.039,14 zł., z czego dofinansowanie z środków europejskich 1.662.633,26 zł., dotacja celowa z budżetu krajowego 195.603,92 zł. oraz wkład własny Gminy Stara Kiszewa 97.801,96 zł. 

Projekt realizowany będzie przez dwa lata szkolne 2016/2017 oraz 2017/2018. Oferta skierowana do uczniów obejmuje realizację szeregu zajęć dodatkowych dostosowanych do zainteresowań i potrzeb uczniów, m.in. zajęcia wyrównujące oraz zajęcia rozwijające z języka angielskiego (w tym zakończone egzaminem zewnętrznym), języka niemieckiego ( w tym zakończone egzaminem zewnętrznym), zajęcia rozwijające oraz wyrównujące z biologii, fizyki, przyrody, matematyki, informatyki, chemii, geografii, języka niemieckiego, zajęcia z programowania, zarządzania szkolnym serwisem informacyjnym w sieci, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych z dysleksją i dysgrafią, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne, doradztwo zawodowe i kółko szachowe.  

W ramach projektu szkoły otrzymały platformy edukacyjne z internetowymi treściami z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum, zestawy komputerowe do pracowni komputerowo-językowej oraz materiały i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. W ramach projektu zostało wykonane dodatkowe osieciowanie szkół, utworzono 2 pracownie fizyczno – chemiczno – przyrodnicze, 3 pracownie komputerowo – językowe oraz 1 pracownię przyrodniczą. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 586 uczniów oraz zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pobierz informację