Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Bal Seniora w Nowych Polaszkach

Dnia 21.11.08r.w świetlicy w Nowych Polaszkach odbył się Bal Seniora dla mieszkańców sołectwa. W balu wzięło udział 71 seniorów. Organizatorem spotkania była Sołtys wsi Pani Irena Treder wraz z Radą Sołecką. Dzięki sponsorom imprezy: Urzędowi Gminy/Komisja Alkoholowa/ ,Radzie Sołeckiej, Sołtysowi ,Panu Marianowi Orlikowskiemu i Pani Danucie Piekarskiej zorganizowano poczęstunek dla seniorów. news: polaszkibal1.JPGBal zaszczycili swoją obecnością Wójt Pan Marian Pick , Z-ca Wójta Pan Andrzej Hinc oraz Ksiądz Zbigniew Dowbusz. Gościnnie wystąpił zespół seniorów z Lubichowa „Bambino”, który nie tylko śpiewał tzw. stare przeboje jak również przeprowadzał różnego rodzaju zabawy. Przepiękny występ słowno-muzyczny dały dzieci ze szkoły podstawowej w Nowych Polaszkach pod kierownictwem nauczycielek Grażyny Wittbrodt i Ewy Cieplińskiej. Następnie wystąpiła grupa taneczna pod kierownictwem Pani Katarzyny Knitter realizująca projekt pt. ”Sport i taniec na zdrowe i udane życie”. Projekt jest współfinansowany z udziałem: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie” realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” ,a realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej oraz grupę Odnowy Wsi Nowe Polaszki. Do tańca przygrywał zespół Pana Jana Błaszczyka. Seniorzy bardzo ochoczo ruszyli do tańca i chętnie brali udział w różnego typu zabawach. Podczas spotkania miała miejsce bardzo miła uroczystość Wójt Gminy Pan Marian Pick wraz z Sołtysem Panią Irena Treder uhonorował Państwo Stanisława i Zofię Jereczek obchodzących 50- Lecie małżeństwa medalami za długoletnie pożycie małżeńskie ,nadawane przez Prezydenta RP. Jubilaci otrzymali również upominek ,dyplom i wiązankę kwiatów ufundowany przez Urząd Gminy. Jubilaci byli bardzo wzruszeni i serdecznie podziękowali za pamięć i odznaczenia. Następnie Pan Stanisław poprosił swoją małżonkę do tańca czym mile zaskoczyli pozostałych uczestników, bo werwy i zdrowia mogą im pozazdrościć dużo młodsi. Na zakończenie balu Pani Sołtys serdecznie podziękowała wszystkim, którzy wzięli udział w imprezie i tym wszystkim dzięki którym impreza mogła się odbyć.

 


czytaj całość

Bal Seniora w Starej Kiszewie

Dnia 20.11.08r. we „Wrotach Kaszub” w Starej Kiszewie odbył się „Bal Seniora” dla mieszkańców gminy Stara Kiszewa. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej. W balu uczestniczyło 100 seniorów z 15 wsi sołeckich. Dzięki pomocy finansowej Komisji ds.Profilaktyki Alkoholowej i sponsorów przygotowano poczęstunek dla seniorów. news: balkiszewa7.JPGGościnnie wystąpił zespół z Kalisk ,który w repertuarze ma piosenki z lat 60-tych.Piosenki te bardzo przypadły do gustu uczestnikom. Wystąpili również z przedstawieniem „Przez pokolenia z walizką” uczniowie ZKiW w Starej Kiszewie. Natomiast do tańca przygrywał zespół pod kierownictwem Jana Błaszyka. Na balu obecni byli Wójt Gminy Pan marian Pick oraz Ksiądz Prałat Stanisław Lenz. Podczas spotkania przeprowadzona była loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Seniorzy byli bardzo zadowoleni z nagród które wygrali. Następnym punktem spotkania były różnego rodzaju zabawy i tańce i tu znowu wszystkich zaskoczyli seniorzy ,którzy pomimo wieku raźno ruszyli na parkiet. Impreza była bardzo udana i według opinii wielu uczestników tego typu spotkań powinno być organizowane więcej. Właśnie na tego typu spotkaniach ludzie starsi maja okazję porozmawiać ,powspominać lata młodości i wspólnie się zabawić. Na zakończenie balu uczestnicy życzyli sobie wzajemnie aby w przyszłym roku spotkać się w tym samy m gronie.

czytaj całość

Bezpieczeństwo dzieci
Dnia 12.XI.08 r. został oddany do użytku odcinek chodnika na ulicy 1000- Lecia przy ZKiW w Starej Kiszewie. Przy chodniku zostały zamontowane barierki bezpieczeństwa. Zadanie to zostało  zrealizowane przy wymiernym udziale Starostwa Powiatowego w Kościerzynie , które zakupiło materiały, natomiast Urząd Gminy robociznę.
Inwestycja ta była konieczna ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły z okolicznych osiedli.
Dotychczas dzieci drogę do szkoły jak i ze szkoły pokonywały przechodząc przez bardzo ruchliwą ulicę (bez chodnika).
Skłądamy podziękowanie Staroście Grzegorzowi Czyrzanowi i radnemu powiatowemu Panu Czesławowi Zabrockiemu za przychylność i pomoc w realizacji tej inwestycji.
Dzięki niej nasze dzieci będą bezpiecznie uczęszczac do szkoły jak i z niej wracać.
Zdjęcia - patrz odbiór chodnika1, odbiór chodnika2 , odbiór chodnika3 , odbiór chodnika4
Piękna wieś

Informacja o konkursie „Piękna wieś 2008”

Zakończyła się 15 edycja wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś”, który realizowany był w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim i rozstrzygany w trzech kategoriach – wieś, zagroda rolnicza i nierolnicza. Do konkursu mogły przystąpić zagrody rolnicze i nierolnicze oraz wsie z wyłączeniem wsi gminnych i laureatów I miejsc zdobytych w poprzednich edycjach. Celem konkursu jest poprawa estetyki i stanu środowiska wsi.

czytaj całość

INFO KIOSK

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie w porozumieniu z Urzędem Gminy zainstalował INFO KIOSK w Gminnej Bibliotece Publicznej ul. Ogrodowa 1 w Starej Kiszewie.
Celem systemu komputerowego "INFO KIOSK" jest udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia. System umożliwia przeglądanie:

  • ofert pracy,
  • informacji o szkoleniach i usługach poradnictwa zawodowego.

Oferty pracy są dostępne z urzędów pracy z całej Polski, a także można uzyskać informację o ofertach pracy za granicą.
Zachęcamy do korzystania z nowego systemu.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Stara Kiszewa,działając na podstawie art. 162 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu ...

czytaj całość

Zarządzenie Nr 114/V/2008
Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, trawników i upraw rolnych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych oraz używania wody wodociągowej do celów innych niż socjalno-bytowe na terenie gminy Stara Kiszewa - czytaj całość
Obwieszczenie
WÓJTA GMINY W STAREJ KISZEWIE z dnia 05.05.2008r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w Starej Kiszewie. czytaj całość
Wyniki wyborów
WYNIKI WYBORÓW WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
przeprowadzonych w dniu
20.04.2008 roku
II tura
Obwód głosowania Pick Marian Krzywicki Andrzej Razem
1 Szkoła Stara Kiszewa 261 215 476
2 Maliki 116 41 157
3 Stary Bukowiec 211 89 300
4 Stare Polaszki 296 100 396
5 Urząd Gminy 315 117 432
Razem 1199 562 1761
% 68,08% 31,92%
Hołd Janowi Pawłowi II

Stara Kiszewa, 02.04.2008Zgromadzeni licznie na wspólnej modlitwie przed pomnikiem Chrystusa Króla mieszkańcy Gminy Stara Kiszewa oddali hołd Janowi Pawłowi II w trzecią rocznicę odejścia Papieża-Polaka do Domu Ojca. Uroczystość celebrował ks. proboszcz Stanisław Lenz. W wygłoszonej w godzinie Apelu Jasnogórskiego homilii duchowny wymienił zasługi naszego Rodaka w szerzeniu Ewangelii kreśląc jednocześnie obraz bezgranicznego zaangażowania Największego z Polaków dla wiary i Kościoła. Cytując myśl zasady „Santo Subito” celebrans dał wyraz przekonaniu, że Jan Paweł II dla większości wierzących jest już świętym, i że wkrótce zostanie wyniesiony na ołtarze.

czytaj całość

Komunikat Polskiego Czerwonego Krzyża

Rok 2008 jest rokiem obchodów 50- lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu, w związku z powyższym Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Pomorska Okręgowa Rada Honorowych Krwiodawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża zamierzają uhonorować Krwiodawców
MEDALEM 50-LECIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI-POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

czytaj całość

Strona 93 z 93 << < 90 91 92 93
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31