Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Piękna wieś

Informacja o konkursie „Piękna wieś 2008”

Zakończyła się 15 edycja wojewódzkiego konkursu „Piękna Wieś”, który realizowany był w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim i rozstrzygany w trzech kategoriach – wieś, zagroda rolnicza i nierolnicza. Do konkursu mogły przystąpić zagrody rolnicze i nierolnicze oraz wsie z wyłączeniem wsi gminnych i laureatów I miejsc zdobytych w poprzednich edycjach. Celem konkursu jest poprawa estetyki i stanu środowiska wsi.

czytaj całość

INFO KIOSK

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie w porozumieniu z Urzędem Gminy zainstalował INFO KIOSK w Gminnej Bibliotece Publicznej ul. Ogrodowa 1 w Starej Kiszewie.
Celem systemu komputerowego "INFO KIOSK" jest udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia. System umożliwia przeglądanie:

  • ofert pracy,
  • informacji o szkoleniach i usługach poradnictwa zawodowego.

Oferty pracy są dostępne z urzędów pracy z całej Polski, a także można uzyskać informację o ofertach pracy za granicą.
Zachęcamy do korzystania z nowego systemu.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Stara Kiszewa,działając na podstawie art. 162 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu ...

czytaj całość

Zarządzenie Nr 114/V/2008
Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 26 maja 2008r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, trawników i upraw rolnych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych oraz używania wody wodociągowej do celów innych niż socjalno-bytowe na terenie gminy Stara Kiszewa - czytaj całość
Obwieszczenie
WÓJTA GMINY W STAREJ KISZEWIE z dnia 05.05.2008r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w Starej Kiszewie. czytaj całość
Wyniki wyborów
WYNIKI WYBORÓW WÓJTA GMINY STARA KISZEWA
przeprowadzonych w dniu
20.04.2008 roku
II tura
Obwód głosowania Pick Marian Krzywicki Andrzej Razem
1 Szkoła Stara Kiszewa 261 215 476
2 Maliki 116 41 157
3 Stary Bukowiec 211 89 300
4 Stare Polaszki 296 100 396
5 Urząd Gminy 315 117 432
Razem 1199 562 1761
% 68,08% 31,92%
Hołd Janowi Pawłowi II

Stara Kiszewa, 02.04.2008Zgromadzeni licznie na wspólnej modlitwie przed pomnikiem Chrystusa Króla mieszkańcy Gminy Stara Kiszewa oddali hołd Janowi Pawłowi II w trzecią rocznicę odejścia Papieża-Polaka do Domu Ojca. Uroczystość celebrował ks. proboszcz Stanisław Lenz. W wygłoszonej w godzinie Apelu Jasnogórskiego homilii duchowny wymienił zasługi naszego Rodaka w szerzeniu Ewangelii kreśląc jednocześnie obraz bezgranicznego zaangażowania Największego z Polaków dla wiary i Kościoła. Cytując myśl zasady „Santo Subito” celebrans dał wyraz przekonaniu, że Jan Paweł II dla większości wierzących jest już świętym, i że wkrótce zostanie wyniesiony na ołtarze.

czytaj całość

Komunikat Polskiego Czerwonego Krzyża

Rok 2008 jest rokiem obchodów 50- lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu, w związku z powyższym Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Pomorska Okręgowa Rada Honorowych Krwiodawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża zamierzają uhonorować Krwiodawców
MEDALEM 50-LECIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI-POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

czytaj całość

Strona 92 z 92 << < 89 90 91 92
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31