Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Zmiany w gospodarce odpadami

Czyste Miasto Czyste Gminy w Związku Gmin Wierzyca

Zobacz prezentację

Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 lipca 2013 roku wchodzą w życie zmiany przepisów prawnych w zakresie sposobu organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. W imieniu Gminy Stara Kiszewa organizacją odbioru odpadów zajmuje się Związek Gmin Wierzyca.

Znane są już stawki za wywóz odpadów, które obowiązywać będą mieszkańców Gminy Stara Kiszewa od dnia 1 lipca 2013 roku. Związek Gmin Wierzyca podjął decyzję, że stawka ta liczona będzie od gospodarstwa domowego. Różnić się jednak będzie w zależności od tego, w jaki sposób będziemy zbierać śmieci (czy selektywnie – czy do jednego kosza) oraz w zależności od wielkości gospodarstwa domowego (jednoosobowe – wieloosobowe). W związku z tym stawki kształtować się będą następująco:

1. W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zbieramy wszystkie odpady w jednym koszu bez segregacji):

  • od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 32 zł miesięcznie
  • od gospodarstwa domowego wieloosobowego – 66 zł miesięcznie

2. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

  • od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 21,50 zł miesięcznie
  • od gospodarstwa domowego wieloosobowego – 44 zł miesięcznie

Stawki te są nieco wyższe od wstępnie planowanych, jednak trzeba zaznaczyć, że w ramach w/w opłaty firma odbierająca odpady będzie zobowiązana dostarczyć nam kosze. Natomiast w przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ustalono opłatę za pojemnik również różnicując te opłaty w zależności od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie czy też nie. Związek Gmin Wierzyca ustalił też, na wniosek zarządców nieruchomości, stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe): za odpady zbierane w sposób selektywny: 13,50 zł za 1 osobę, za odpady zbierane w jednym koszu, bez segregacji: 20 zł za 1 osobę.

Śmieci segregować należy w następujący sposób, dzieląc je na trzy grupy, do których będą przypisane określone kosze:

  • „BIO” – odpady tzw. kuchenne frakcji stałej takie jak: pozostałości potraw i produktów – resztki warzyw i owoców, a także rośliny domowe – kwiaty cięte i doniczkowe itp. oraz tzw. zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych takie jak: rośliny, trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp. ulegające biodegradacji. Możliwe będzie kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji – wtedy nie ma obowiązku posiadania pojemnika na odpady „BIO”;
  • „SUROWCE” – opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowe takie jak: opakowania po wodzie, napojach, sokach, mleku, środkach czystości, szamponie, płynie do kąpieli, serkach, jogurtach, lodach, tłuszczach, folie, doniczki, zakrętki do butelek i opakowań itp., czysty styropian i opakowania ze styropianu, makulatura i tkaniny, szkło (butelki, słoiki, szklanki, opakowania szklane), metale (puszki po konserwach, aluminiowe po napojach, opakowania metalowe, zakrętki do słoików i butelek, opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom);
  • „ZMIESZANE” – odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramika (porcelana, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popioły z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalka techniczna, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, odpady, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych.

Odbieranie tych odpadów będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Związek Gmin Wierzyca zawrze umowę na odbiór odpadów – ten przedsiębiorca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne, a także odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony oraz odpady elektryczne i elektroniczne będą odbierane co najmniej dwa razy w roku. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1 m3 odbierane będą jeden raz w roku na indywidualne zgłoszenie z gospodarstwa domowego.

W najbliższym czasie każde gospodarstwo domowe poprzez osobę upoważnioną (sołtysa) lub listownie otrzyma deklarację, którą trzeba będzie wypełnić podając m.in. dane na temat ilości osób zamieszkującym w danym gospodarstwie oraz wybór sposobu zbierania odpadów (selektywnie lub nie).Osoby dostarczające deklarację będą także upoważnione do pomocy w jej wypełnieniu oraz odbioru wypełnionej deklaracji.

W imieniu Gminy Stara Kiszewa sprawy związane ze zmianą systemu gospodarki odpadami prowadzi Związek Gmin WIERZYCA, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat nowych zasad gospodarki odpadami:

Biuro Związku Gmin Wierzyca
ul. Zblewska 18
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 19 97
tel. kom.: 530 946 185
fax: 58 562 19 97
e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
BIP: http://www.pomorskie.eu/.../zwiazek_gmin_wierzyca
www: www.zgwierzyca.pl

Godziny pracy Biura Związku - od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Do pobrania:

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31