Nawigacja
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Zapraszam na XLII sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz.11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stara Kiszewa.

 

 Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji.
 4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  2. udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa pomorskiego na zadanie dotyczące finansowania publicznego transportu kolejowego linii Kościerzyna – Czersk,
  3. określenia na terenie Gminy Stara Kiszewa odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym,
  4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za 2017 rok, w tym:
   • przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za rok 2017 i sprawozdania finansowego, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kiszewa sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017;
   • dyskusja;
   • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Kiszewa za 2017 rok.
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kiszewa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, w tym:
   • zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kiszewa;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stara Kiszewa wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kiszewa;
   • dyskusja;
   • głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kiszewa.
 7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad Sesji.
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31