Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie

zaprasza

do składania ofert na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Stara Kiszewa pod małą gastronomię i inne usługi około turystyczne na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Wielkim w miejscowości Struga.

 1. Przedmiotem dzierżawy jest cześć działki nr 88/6 przeznaczona pod małą gastronomię i inne usługi około turystyczne w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
 2. Czynsz dzierżawny dla podmiotu wynosi 30 zł netto za jeden dzień jego otwarcia
  (bez względu na ilość godzin handlu w danym dniu), nie mniej jednak niż 300 zł netto za cały okres umowy.
 3. Kwota 300 zł netto będzie wpłacona w formie zaliczki na poczet czynszu w dniu zawarcia umowy.
 4. Czynsz za kolejne dni otwarcia naliczony będzie dopiero w przypadku wykorzystania przez dzierżawcę 10 dni handlowych w sezonie i płatny na podstawie odrębnej faktury, wystawionej raz w miesiącu przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie.
 5. Dzierżawcę obciąża podatek od nieruchomości należny od zajmowanej powierzchni dzierżawy.
 6. Pozostałe warunki dzierżawy:
 • Wszelkie uzgodnienia dotyczące pozwolenia na działalność gastronomiczną leżą
  po stronie dzierżawcy;
 • Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania estetyki otoczenia, zachowania czystości
  i porządku;
 • Nakłady poniesione w związku z dostosowaniem miejsca dla potrzeb handlu ponosi
  w całości dzierżawca bez możliwości zaliczenia na poczet czynszu;
 • Wydzierżawiający nie przewiduje jakichkolwiek odliczeń z tytułu wpływu niekorzystnej pogody na handel;
 • Obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych;
 • Prowadzenie wszelkich prac oraz samej działalności na nieruchomości musi być zgodne
  z wymaganiami Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
 • Wszelkie uzgodnienia dotyczące pozwolenia na działalność gastronomiczną leżą po stronie dzierżawcy;
 • Na nieruchomości istnieją możliwości techniczne przyłączenia punktu gastronomicznego
  do prądu. Zapłata za energię elektryczną będzie naliczana na podstawie comiesięcznego odczytu w przypadku zamontowania przez Dzierżawcę podlicznika lub umówionego ryczałtu.
  Na nieruchomości nie ma warunków do przyłączenia punktu do bieżącej wody. Dzierżawca będzie musiał zastosować w tym względzie rozwiązanie indywidualne;
 • Teren kąpieliska wyposażony jest w sanitariaty typu TOI-TOI.
 • Dzierżawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki na odpady stałe powstające w wyniku prowadzenia działalności (dla klientów oraz pojemniki zbiorcze).
 1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofert, w tym ograniczenia z uwagi na możliwość dostarczania mediów.
 2. Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2018r., do godziny 16.00 w formie pisemnej w Biurze Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie, ul. Tysiąclecia 25a, 83-430 Stara Kiszewa.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Starej Kiszewie,
tel.: 58 308 00 00.

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31