Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Rokowania na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kiszewa

Rokowania na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kiszewa

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza rokowania na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kiszewa. Przedmiotem rokowań jest samochód strażacki marki MERCEDES.

Dane techniczne pojazdu:

 1. marka – (MERCEDES) DAIMLER – BENZ
 2. model – 409 LF
 3. Rodzaj pojazdu – samochód specjalistyczny, pożarniczy
 4. rok produkcji – 1982 r.
 5. data ważności badania technicznego – 17.05.2017 r.
 6. nr rejestracyjny – GKS 98GN
 7. nr identyfikacyjny – 30905010550249
 8. nr identyfikacyjny na tabliczce znamionowej – jw.
 9. moc silnika – 46kW
 10. pojemność silnika – 2277 cm 3
 11. dopuszczalna masa całkowita – 5300 kg
 12. dopuszczalna masa własna – 3110 kg
  • Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 5.000 zł/ brutto (słownie: pięć tysięcy złotych/brutto)
  • Terminy przeprowadzonych przetargów:
  • I przetarg - 25.05.2017 r.
  • II przetarg - 20.07.2017 r.
  • Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – samochód marki Mercedes Daimler Benz” pod adresem: Urząd Gminy Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa (sekretariat pok. nr 20) w terminie do 24 lipca 2017 roku.
  • Rokowania odbędą się 25 lipca 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie pok. nr 17.
  • Wpłacona zaliczka zostanie:
 1. zaliczona na poczet ceny nabycia ruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania
 2. zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań
 3. zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego rokowania od zawarcia umowy.
  • Cena nabycia ruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach. Należność płatna przelewem na konto Urzędu Gminy w Starej Kiszewie nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004 najpóźniej w dniu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
  • Termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży zostanie ustalony nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonych rokowań.
  • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  • Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
  • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie, 83-430 Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, pokój nr 17, tel. 58 687 60 23 lub www.bip.starakiszewa.pl.
  • Wójt Gminy Stara Kiszewa może odwołać rokowania jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31