Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy


Zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starej Kiszewie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji .
4. Informacja z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2017-2024, 
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie  Gminy Stara Kiszewa, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 
  • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
  • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starej Kiszewie, 
  • ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,
  • dokonania zamiany grunty stanowiącego własność Gminy Stara Kiszewa na grunty stanowiące własność osoby fizycznej położone w obrębie geodezyjnym Górne Maliki,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Konarzyny.

 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.
Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30