Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Katalog firm i organizacji

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie gminy Stara Kiszewa działa 11 jednostek OSP w tym typu „S” - 7 oraz 4 typu „M” - „S” - samochodowe - „M” motopompa , - KRS – Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy


1. OSP Stara Kiszewa typu „S” oraz w KRS 
2. OSP Stare Polaszki typu „S” w KRS 
3. OSP Bartoszylas typu „S” 
4. OSP Górne Maliki typu „S” 
5. OSP Nowe Polaszki typu „S” 
6. OSP Konarzyny typu „S” 
7. OSP Stary Bukowiec typu „S” 
8. OSP Kobyle typu „M” 
9. OSP Lipy typu „M” 
10. OSP Pałubin typu „M” 
11. OSP Olpuch typu „M”

Funkcje w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Stara Kiszewa 
1. Józef Czapiewski - Prezes ZOGZOSP 
2. Marian Pick - Wiceprezes ZOGZOSP 
3. Grzegorz Szwarc - Wiceprezes ZOGZOSP 
4. Andrzej Mazur - Komendant Gminny 
5. Monika Bławat - Skarbnik 
6. Wojciech Koliński - Sekretarz 
7. Adam Kaszubowski – Z-ca Komendanta Gminnego 
8. Bogdan Chmura, Edmund Nieżórawski, Henryk Troka - Członkowie Prezydium

Prezesi i Naczelnicy w jednostkach OSP

1. OSP Stara Kiszewa 
Józef Czapiewski – Prezes 
Krzysztof Słomiński - Naczelnik

2. OSP Stare Polaszki 
Mieczysław Krauze – Prezes 
Grzegorz Szwarc - Naczelnik

3. OSP Bartoszylas 
Andrzej Mazur – Prezes 
Henryk Troka - Naczelnik

4. OSP Górne Maliki 
Zbigniew Szczesny – Prezes 
Weronika Kasprzycka - Naczelnik

5. OSP Nowe Polaszki 
Piotr Ciepliński – Prezes 
Adam Kaszubowski - Naczelnik

6. OSP Konarzyny 
Karol Wołoszyk - Prezes 
Edmund Nieżórawski - Naczelnik

7. OSP Stary Bukowiec 
Stanisław Narloch – Prezes 
Dariusz Konkol - Naczelnik

8. OSP Kobyle 
Adam Dębski – Prezes 
Józef Gera - Naczelnik

9. OSP Lipy 
Jan Hintz – Prezes 
Piotr Dobosz - Naczelnik

10. OSP Pałubin 
Mirosław Formela - Prezes 
Tadeusz Tocha - Naczelnik

11. OSP Olpuch 
Tomasz Kaszubowski – Prezes 
Krzysztof Olszewski - Naczelnik


Zobacz inne kategorie

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top