Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Katalog firm i organizacji

Gminny Ośrodek Zdrowia w Starej Kiszewie

Podstawowe Informacje o jednostce:

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Starej Kiszewie działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez Radę Gminy w Starej Kiszewie.

 • Ośrodek jest odrębną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, utworzoną w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,

 • Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

 • Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach: - podstawowej opieki zdrowotnej,
  - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  - medycyny pracy.

 • Inne jednostki udzielające świadczeń w budynku GOZ

  - Apteka,
  - Lekarz neurolog.

  Podstawowa opieka zdrowotna

  Lekarze:
  - lek. med. Dariusz Dec- Kierownik
  - lek. med. Iwona Dec
  - lek. med. Izabela Mierzejewska
  - lek. med. Wanda Burycz-Szelągowicz
  - lek. med. Genowefa Skórko

  - lek. med. Oskar Wawrzyniak


  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi opiekę dla dorosłych i dla dzieci. Poradnia jest czynna w dni robocze codziennie od 08.00 – 18.00. Obowiązuje rejestracja pacjentów, której można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

  • Badania diagnostyczne wymagane w poz wykonywane są na miejscu, badanie diagnostyki obrazowej (RTG, USG) w pracowni w Szpitalu w Kościerzynie ul. Alojzego Piechowskiego 36, lub STOMEDSTAR w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 21.

  • Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej udzielane są w punkcie opieki całodobowej, od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 08.00 oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta:
   - Szpital Specjalistyczny, ul. Alojzego Piechowskiego 36, tel. 58-680-00-35

   - Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. dra Józefa Balewskiego 1, tel. 58-774-96-80 (wejście główne, parter, gabinet nr 77 i 79)
   - pozostałe placówki realizujące świadczenia na stronie NFZ Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku www.nfz-gdansk.pl  W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych, mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia:

  - Szpitalny Oddział Ratunkowy czynny całą dobę 7 dni w tygodniu,

  - Ratownictwo medyczne – tel 112.

  • Profilaktyczne programy zdrowotne :

   - Program profilaktyki chorób układu krążenia (finansowany przez NFZ),

   - Program POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),
   - Program profilaktyki raka szyjki macicy (finansowany przez NFZ),

   Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Lekarz: lek. med. Romuald Kirstein
   Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

   Poradnia medycyny pracy

   Lekarz medycyny pracy Mariusz Gawlik
   Porady w zakresie medycyny pracy udzielane są pracownikom podmiotów posiadających umowę z GOZ w wyżej wymienionym zakresie.
   Rejestracja prowadzona jest przez Panią Marzannę Wajer tel. 058 687-63-13

Kontakt

Zobacz inne kategorie

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top