Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Ruiny Zamku Krzyżackiego

Zamek Kiszewski, szczyci się ruinami najstarszego, średniego zamku krzyżackiego, na terenach Pojezierza Kaszubskiego. Drewniany gród warowny książąt pomorskich, stał na ziemi kiszewskiej już w drugiej połowie XIII wieku. Krzyżacy otrzymali go, w zamian za dożywotnią rentę, na początku XIV wieku. Nowi właściciele tych ziem postanowili wznieść murowany zamek obronny. Otoczyli go grubym murem i basztą z bramą wjazdową. Budowla znajdowała się na półwyspie, w zakolu rzeki Wierzycy. Zamek wraz z folwarkiem zostały zniszczone w czasie potopu szwedzkiego, w połowie XVII wieku. Zachowały się mury obronne i baszta z bramą wjazdową. Kiedy w połowie XIX wieku tereny te przeszły na ręce władz pruskich, jeden z zarządców posiadłości, Joachim Engler, wykupił ją i w 1856 roku wybudował okazały dwór. Wzniesiono go na fundamentach  średniowiecznych. Prawdopodobnie za czasów krzyżackich znajdował się tam dom dla służby. W miejscu dawnego podzamcza stworzono dziedziniec folwarczny wraz z okalającymi go budynkami gospodarczymi. Englerowie uruchomili tu gorzelnię, tartak i młyn nad Wierzycą. W 1914 roku dobudowano jeszcze sześciorodzinny dom mieszkalny, dla pracowników folwarku. Jest zamieszkały do dziś. Po II wojnie światowej zabudowania przeszły do skarbu państwa i powoli ulegały zniszczeniu. Przełomowy dla tych zabytkowych terenów okazał się rok 1997, kiedy to posiadłość, o powierzchni prawie 6 hektarów, zakupił Piort Tudaj z Katowic. Miejsce to było w opłakanym stanie, również część zabytków krzyżackich. Nowy właściciel przeprowadził gruntowny remont dworu, oczyścił stawy założone przez Englerów, a także zadbał o zieleń wokół posiadłości. Rozpoczął również prace wewnątrz dworu, a także przy naprawie muru i baszt.

 

Zobacz również w kategorii:

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top